Referentie:"Hoe word ik een vitale Fries?"

Impact vitaliteit programma...

Download
Impact vitaliteit programma Hoe word ik een vitale Fries?
Hoeveel impact heeft "Hoe word ik een vitale Fries?" op individueel en afdelingsniveau? Samen vitale keuzes maken en daar met plezier invulling aan geven blijkt het begin van vitale ontwikkelingen...
Referentie Vitaliteitsprogramma Hoe word
Adobe Acrobat Document 1.2 MB

Hoe vitaliseer je cultuur?Na de succesvolle pilot wil het activatie programma "Hoe word ik een vitale Fries?" graag partner worden van Vitale Fries. Is dat mogelijk? Kan daardoor het programma opgeschaald worden? Kan intensievere samenwerking met sportclubs en verenigingen nog meer Friezen mobiliseren? Wat zijn dan de maatschappelijke voordelen voor de Friezen? Hoe kunnen partijen elkaar versterken en meer mogelijk maken? Nu en in de toekomst? Vooralsnog verkennen de partijen de mogelijkheden voor meer samenwerking. 

Veiligheidsregio Friesland

"Wij verkennen de mogelijkheden om zelf het goede voorbeeld te zijn op het gebied van Positieve Gezondheid",  aldus Magreet de Graaf van Veiligheidsregio Friesland... 

Duurzame inzetbaarheid

Vitaal leven en werken zijn een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid. In een wereld waarin stress gemeengoed is, verdient ontspannen actief bewegen met plezier een hoofdrol. Op korte en langere termijn. Werk & spelen voor iedereen: ook voor de minder sportieven onder ons. 

Hoe word ik een vitale Fries?

Hoe word ik een vitale Fries is speciaal ontwikkeld voor Friezen maar uiteraard kan iedereen wel varen bij het vitaliteit programma. Binnen de VRF is opschalen nu onze nieuwe uitdaging: hoe zorgen we dat we allemaal gezondere en gelukkigere keuzes maken met plezier? Individueel & samen. Met resultaat voor nu maar ook op termijn!